Avgarde er en forening for eksperimentell musikk lokalisert i Bergen
test_farge-01.png

OM AVGARDE

OM AVGARDE

 

AVGARDE ble stiftet 8. november 2006, da flere komponister uttrykte et behov om å etablere en felles møteplass for komponister, musikere og publikum i Bergen. Engasjementet i byens miljø av komponister og utøvere var stort, og konsertserien ble svært godt mottatt. Konsertserien er et åpent samarbeid mellom komponister, utøvere, musikkstudenter, nyMusikk Bergen, BEK, Borealisfestivalen, og Griegakademiet. AVGARDE sitt fremste mål er å knytte sammen alle de ulike miljøene rundt ny musikk. Dette vil vi gjøre ved å skape en åpen plattform for samarbeid og utprøving på tvers av generasjonsskiller – og på tvers av sjangergrenser. Konsertkveldene vil absolutt ha mer preg av klubb enn av konsertsal.

AVGARDEs navn er konstruert ut fra det nynorske «av garde» – kom deg videre og av sted! Hjertelig velkommen!

ADMINISTRASJON

Daglig leder og produsent:
Aslak Bjørge Hermstad
E-post: produsent@avgarde.no
Telefon: +47 97 12 28 83
Postadresse: c/o Cornerteateret, Kong Christian Fredriks plass 4, 5006 Bergen

Programforslag sendes til booking@avgarde.no

STYRET 2018/2019

Styreleder
Jostein Stalheim

Styremedlemmer
Tanja Silvestrini
Kathrine Bauck-Nordeide
Sigurd Fischer-Olsen

Varamedlemmer
Marcus Davidson
Irem Muftuoglu
 

INFO

Org.nr 990 533 652
Kontonr 3624.22.56071

Avgarde er støttet av Bergen kommune og Kulturrådet

ÅRSBERETNINGER

ÅRSREGNSKAP