avgarde_squarespace18_mep3.png

MINNEFOND

Morten Eide Pedersen Minnefond

Søknadsfrist: 1. oktober 2019!

 

Komposisjonslæreren, musikkviteren, skribenten og komponisten Morten Eide Pedersen (1958 - 2014) kom til Bergen musikkonservatorium, senere Griegakademiet, i 1989. Fra 1996 og frem til sin bortgang hadde han ansvaret for komposisjonsklassen ved Griegakademiet. Han bygget opp et sterkt, særpreget og høyt anerkjent studiemiljø. Han hadde i tillegg utstrakt kontakt med og interesse for samtidsmusikkfeltet generelt, og hadde et sterkt engasjement for og i en rekke organisasjoner som Ny Musikk, Autunnalen, festivalen Borealis og Avgarde.

Morten Eide Pedersens minnefond er opprettet ved at arven etter Morten Eide Pedersen har tilfalt foreningen Avgarde. Fondet skal stimulere til nyskaping og utvikling for komponister og musikere i Bergensregionen ved å gi støtte til bestillingsverk, realisering av nyskapende prosjekter og fremføringer samt andre tiltak som gjør det enklere å etablere seg og virke som komponist.

Tilskudd skal gå til støtteverdige prosjekter og tiltak initiert av komponister, utøvere og relevante organisasjoner. Tiltak som støttes skal finne sted i Bergensregionen, eller på andre måter være til gode for komponister og samtidsmusikkmiljøet i regionen. Avgarde sin egen virksomhet og virksomheten til Ny Musikk Bergen skal særlig ivaretas.

Tiltak som er initiert av eller involverer studenter kan støttes dersom de har et innhold eller omfang som går ut over ordinær studieaktivitet.

Dersom det er mottatt tilskudd tidligere år, må sluttrapport være innsendt for at ny søknad skal vurderes. Hvis prosjektet går over flere år eller har blitt forsinket, må det legges ved en rapport om fremdrift.

Søknad skal benytte søknadsskjema som kan lastes ned her. Søknadsskjemaet og alle vedlegg sendes som en samlet e-post til minnefond@avgarde.no. Se informasjon i søknadsskjema for utdypende informasjon om hvordan søknad skal innsendes.

Søknadene behandles i november/desember.

Tidligere tildelinger:
2018

 

Har du tekniske problemer med nedlasting av søknadsdokumentene eller lignende, send epost til produsent@avgarde.no.